caenfrdees

Noticies

ENQUESTES DEL PLA DE TURISME SOSTENIBLE D'OLIVELLA

Les enquestes es podran contestar fins 20 de maig a través dels següents enllaços: Català:  https://goo.gl/forms/T20p6L2usKb6D5La2 Castellà:  https://goo.gl/forms/SKaMlWaAq5KZDxzl1 Anglès:  https://goo.gl/forms/pPhAuQTW9y0A0VaC2

Ordre del dia del Ple Extraordinari 15.05.2018

Ordre del dia 1.- Projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella (Exp. núm. 2378-0474/2018). 2.- Aprovació de l’expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de…
Suscribirse a este canal RSS

Log in