Ajuts Socials

Un cop s’ha fet una visita amb l’assistència social per valorar la necessitat, els ajuts que es poden sol.licitar poden ser: aliments, necessitats bàsiques, tall subministraments, alta aigua, casal d'estiu, odontologia, extraescolars, informes socials (RAI, escolar, habitatge, logopeda...), logopeda, material escolar, medicaments, menjador escolar, Transport (Targetes T-10 i tiquets benzina), teràpia familiar...

Requisits específics

Haver passat una visita amb serveis socials i estar empadronat al municipi

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol interessat que compleixi amb els requisits legals

Cal aportar:

  • Justificants d’ingressos de tota la unitat familiar.
  • Darrer rebut de la hipoteca o lloguer.
  • Extracte bancari, de tots els comptes i de tots els membres de la unitat familiar, dels últims 3 mesos
  • En cas de no rebre prestacions, certificat conforme està apuntat a l’OTG i no tenen dret a cap prestació. Aquest certificat l'han d'aportar tots els membres de la família majors de 16 anys.
  • Si és major de 65 anys, certificat de la Seguretat Social conforme no cobra cap pensió.
  • Declaració de la Renda o justificant de que es troba exempt. En aquest darrer cas altre documentació que acrediti els ingressos obtinguts durant el darrer any.
  • Informe mèdic

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:19