Sol·licitud de Certificats Urbanístics

En aquest tràmit podeu sol·licitar informació urbanística municipal i la seva emissió és mitjançant un certificat.

Tipus:

  • Adreça parcel·lària: Vincula la parcel·la amb l’adreça de carrer que li correspongui.
  • Antiguitat i Legalitat: Justifica l’antiguitat i legalitat d’un immoble. És un document necessari en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l’obra.
  • Qualificació urbanística: Estableix les condicions d'edificabilitat permeses en una parcel·la i/o els usos admissibles en general.
  • Informes dels Serveis urbanístics (Altres)

Quin cost té:

D’acord amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 5. Taxa per expedició de documents.

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre la sol·licitud d’informe urbanístic és d’un mes.
Prèviament s’ha de realitzar el pagament de la taxa associada corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones interessades o bé els representants degudament autoritzats.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:57