Padró Municipal d'Habitants Renovació de la Inscripció Padronal

Consisteix en l'obligació de renovació de la inscripció al padró d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada. La no renovació en el període establert comporta la baixa al padró d'habitants per caducitat de la inscripció
(L'Ajuntament envia una carta a les persones afectades per comunicar el termini per efectuar la renovació)

Més informació
Període de la sol·licitud
Abans de que caduqui la inscripció als dos anys, si no hi ha una inscripció al padró posterior o s'obté l'autorització de residència de llarga durada.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Per norma general a l'instant un cop comprovada la documentació.- No obstant això l'Ajuntament disposa de 3 mesos per resoldre.

Qui pot sol·licitar-ho:

Estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada.

Cal aportar:

 • Targeta d'identificació d'estranger o passaport

  En el cas de menors: document d'identitat del menor i del pare/mare o de qui ostenti la representació legal i document acreditatiu de la representació.

  Si el tràmit es fa a través d'un representant:
  (-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant.
  (-) Document d'identitat del representant.
  (-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant/representat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:41