Padró Municipal d'Habitants alta per Naixement

És la sol·licitud d'inscripció al padró Municipal d'habitants d’Olivella dels nounats els progenitors dels quals, o un d'ells, consten empadronats a Olivella.

Més informació

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Els progenitors del nounat o el que tingui la guarda i custodia,o en el seu defecte, els seus representants legals. També ho poden fer altres persones degudament autoritzades.

Cal aportar:

 • original llibre de família o original del certificat de naixement

  En el cas d’empadronament amb un dels progenitors:
  Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
  (-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i document d'identitat.
  (-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia i Document d'identitat.
  (-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor i Document d'identitat.

  Si el tràmit es fa a través d'un representant:
  (-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant.
  (-) Document d'identitat del representant.
  (-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:49