Modificació dades del permís de circulació i/o del permís de conducció

Els nous canals de la DGT  de comunicació són:

  • Per internet mitjançant la seu electrònica de la DGT. Podeu consultar la informació en el següent enllaç:  https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilo-vehiculo/index.shtml
  • Per telèfon a través del 060 (quan hagi transcorregut un període aproximat de 30 dies des de l’empadronament en el nou domicili).
  • Mitjançant l’aplicació mòbil miDGT, per comunicar el canvi de domicili del Permís de Conducció (NO vàlida per tramitar el canvi de domicili del Permís de Circulació). 

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • Còpia DNI.
  • Documentació del vehicle
  • Permís de circulació/permís de conducció
  • Fitxa tècnica
Darrera actualització: 8.03.2022 | 18:04