Exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa

L' ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Estaran exempts del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica aquells vehicles matriculats a nom de persones amb un grau igual o superior al 33% de minusvalidesa i que siguin per al seu ús exclusiu o bé destinats al seu transport.

Més informació:

També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 9

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que tinguin la condició de minusvàlid respecte els vehicles matriculats al seu nom i per al seu ús exclusiu o bé destinat al seu transport.

A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquest condició legal en grau

Cal aportar:

  • Fotocòpia de la notificació de la resolució emesa per l'òrgan competent per la qual es qualifica el grau de discapacitat
  • DNI titular
  • Permís de circulació del vehicle

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:49