Bústia per correspondència particular a la Urbanització Plana Novella

Mitjançant aquest tràmit qualsevol veí de la Urbanització Plana Novella pot sol.licitar la utilització privativa d’una bústia de titularitat municipal per al dipòsit i recollida de la correspondència particular, ubicades en els mòduls repartits per la urbanització Plana Novella.

Únicament se cedirà l’ús d’una bústia per habitatge.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per la cessió d’ús privatiu de bústia en terrenys de domini públic

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Qui pot sol·licitar-ho:

Els propietaris o residents d’habitatges situats a la urbanització Plana Novella.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presentar Model específic de sol.licitud/renúncia Bústia Plana Novella a: Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:33