Bonificacions Impost de béns Immobles

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • Segons ordenança fiscal núm. 6

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d'Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 28.10.2020 | 13:18