Bonificació de l’import de vehicles de tracció mecànica per a vehicles de més de 25 anys

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Els titulars de vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys poden gaudir d’una bonificació del 100% de l’Import de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), d’acord amb l’article 5è.a) de l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Més informació:
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm.9

 

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • DNI titular
  • Permís de circulació
  • Fitxa de circulació

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:32