Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida pretén donar resposta a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes per tal de facilitar la convivència i la inserció laboral a Catalunya, mitjançant l’expedició del Certificat d’Acollida.

Per a què serveix el Certificat de Primera Acollida?

El Certificat de Primera Acollida és útil en els processos d’estrangeria com ara l’arrelament social i l’esforç d’integració social, la modificació o la renovació d’autoritzacions de residencia, entre d’altres.

A més, pot servir d’ajuda a l’hora de cercar feina o de fer valer l’experiència i formació anteriors.

El Certificat d’Acollida s’expedeix demostrant l’aprofitament dels tres mòduls oferts pel Servei de Primera Acollida:

  • Mòdul A per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials.
  • Mòdul B sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores.
  • Mòdul C sobre coneixements de la societat catalana, el seu entorn jurídic, i els serveis de l’entorn més proper amb una durada mínima de 15 hores. 

Els coneixements previs de català o castellà o els cursos realitzats al SOC es poden reconèixer, per a certificar l’aprofitament dels mòduls.

Telèfon: 639 31 00 23
Horari: Dimarts de 8:30 a 14:00 h (Cal demanar cita prèvia)   

Línies de servei:

  • Sessions de formació a persones i famílies
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria 

Adreça:

carrer Aquari s/n La Crivellera

Darrera actualització: 13.10.2020 | 19:19