Recollida de residus

Gestió de les diferents recollides municipals amb contenidors al carrer, des de la fracció rebuig a la recollida selectiva.
La recollida selectiva consisteix en la classificació dels diferents residus segons la seva composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament.
Una part important dels residus sòlids que generem està constituïda per materials que poden ser seleccionats amb facilitat, com el paper, el vidre i els envasos i que constitueixen matèries primeres recuperables.

Servei de recollida de mobles i trastos vells
Recollida setmanal, tots els divendres passem a buscar per casa teva. Truca a l’Ajuntament  per informar-te’n.

Servei de recollida de poda i restes vegetals
Passem a recollir-ho porta a porta tots els dimecres i dijous. Concerta el servei a la deixalleria municipal.

Campanya Compostatge domèstic
Foment del compostatge casolà com a sistema de tractament de les restes orgàniques. A Olivella tenim les condicions adients per fer el compostatge casolà. Amb les restes orgàniques que generem a les nostres llars podem fer compost, que després podrem utilitzar com adob en els nostres horts i jardins. Des de l’Ajuntament organitzem tallers de formació, donem assessorament permanent i posem en disposició del ciutadà compostadors per tal de realitzar el compostatge casolà.

Línies de servei:

  • Conservar la biodiversitat i la qualitat del paisatge
  • Fomentar la minimització i potenciar la reutilització i el reciclatge en la gestió dels residus
  • Potenciar la gestió ambiental municipal
  • Fomentar l’educació per a la sostenibilitat i la participació de la ciutadania mitjançant campanyes de sensibilització.
  • Campanya pel desplegament del compostatge casolà com a sistema de tractament de la recollida orgànica a Olivella.
  • Recollida i transport de residus
Darrera actualització: 25.05.2022 | 11:16