Prevenció d'incendis

Servei que s'encarrega de les funcions de prevenció d'incendis. Olivella és un municipi envoltat de zona forestal, en un entorn natural  idíl·lic, però el fet d'estar tan pròxims al bosc fa que sigui un municipi catalogat de màxim risc d’incendi forestal. Els treballs de prevenció d’incendis forestals són una prioritat a Olivella, i són diverses les àrees que es treballen.

Línies de Servei:

  • Prevenció d'incendis (campanyes de sensibilització, impartició de cursos en escoles i centres educatius...)
  • Obertura i manteniment de les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions.
  • Treballs forestals de prevenció d’incendis en zones verdes i terrenys titularitat municipal.
  • Comunicació de la neteja forestal segons la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals, en parcel·les no edificades.
  • Foment de les activitats i ajut a la gestió de l’ADF d’Olivella
  • Treballs de restauració forestal en les zones de regenerat afectades per incendis forestals.
  • Treballs de prevenció  d’incendis com el manteniment de camins i pistes forestals.
  • Coordinació dels Plans de Vigilància d’Incendis forestals amb la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 13.10.2020 | 19:08