Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització i control sanitari
  • Transport (infraestructures, dipòsits, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (alta, modificació i baixa del servei)
  • Lectura de comptadors i facturació
  • Servei d'atenció al client i recollida d'incidències
  • Hidrants
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural
Darrera actualització: 17.02.2021 | 12:41