Ple extraordinari 21 de novembre 2023

En data 7 de novembre de 2023, registre d’entrada 5648/2023, s’ha presentat sol·licitud de Ple extraordinari per part dels grups municipals Tots Som Olivella, ERC Olivella i Vox Olivella.

D’acord amb l’art. 46 de la LBRL, l’article 98 del TRLMRLC, i l’art. 78.2 del ROF, el President de la Corporació convocarà sessió extraordinària del Ple quan així ho decideixi o quan ho sol·liciti la 1/4 part, al menys, del número legal de membres de la Corporació. El termini per convocar la sessió serà dins dels 4 dies següents a la petició, de conformitat amb l’article 78 del ROF, i 48 del TRRL, i la celebració de la sessió no es pot demorar més de quinze dies, segons el que disposa l’article 46.2 de la LBRL. En cas que el President no convoqui el Ple extraordinari sol·licitat, queda automàticament convocat per a les 12 hores del desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini.

Dia: 21 novembre 2023

Hora: 19:00h

Lloc: Casal municipal de la Gent Gran 

Ordre del dia:

1.1. Proposta de modificació de l'ordenança núm. 6; augment d'un 10% de la taxa de l’IBI al Municipi d'Olivella. Núm. Expedient: 1032-2000/2023.

1.2. Proposta de suspensió del Nou Reglament del Sanejament i Depuració Autònoma del Municipi d’Olivella. Núm. Expedient: 1032-2040/2023. 

 

Darrera actualització: 17.11.2023 | 11:26