Ple extraordinari 14 de maig 2024

Lloc:              Can Turiols

Dia:               14/05/2024

Hora:             19:00

Caràcter:        Extraordinària

 

Ordre del dia:

1. Dictàmens

                   1.1. Designació dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu 2024. Núm. Expedient: 2716-1987/2023.

                   1.2. Modificació 08/2024 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Núm. Expedient: 1627-1348/2024.

                   1.3. Aprovació provisional de la modificació del Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions d’Olivella per a la inclusió de la masia de Mas Morsell. Núm. Expedient: 2266-0713/2020.

                   1.4. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Núm. Expedient: 1217-2171/2023.

                   1.5. Aprovació definitiva de l'Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament d’aigua. Núm. Expedient: 1217-0189/2024.

 

Darrera actualització: 10.05.2024 | 10:39