Olivella incorpora dos camins al Pla Zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 00:00

Les obres s'iniciaran el segon trimestre de 2023.

La primera fase d’actuacions del Pla Zonal de carreteres a la comarca del Garraf s’efectuarà al camí de la Plana Novella de 9,01 km, que va des de la urbanització Ratpenat, al terme municipal de Sitges, fins a la Plana Novella, al terme d’Olivella, dins el Parc del Garraf. Aquest camí l'utilitza el trànsit intermunicipal que va cap al litoral i cap a la resta de la xarxa viària. Els estudis tècnics previs a la redacció del projecte s’iniciaran el quart trimestre d’aquest any 2021 i l’inici d’obres es preveu per al segon trimestre de 2023. La inversió en aquest camí valorada en els estudis preliminars és de 1.272.000 euros.

Vinculat a aquest vial, també s’actuarà en el camí que enllaça la Plana Novella amb la carretera BV-2415, prop del nucli d’Olivella. En aquest tram, de 6,98 km i amb una inversió de 807.000 euros, està previst que les millores s’efectuïn en el marc del mateix calendari d’actuacions que el del vial anterior.

L’actuació que es farà en ambdós trams consistirà en la millora de la seguretat sense transformar el camí en carretera. L’objectiu d’aquestes obres és dotar el camí d’unes millors prestacions de seguretat viària, les quals consisteixen, entre d’altres, en la millora del ferm, la contenció, la senyalització i el drenatge.

Els altres dos camins que contempla el pla són el camí de la Cogullada-Canyelles, i el camí de les Tortes/carretera de Mas Trader, a Cubelles. Els quatre camins, que sumen un total de 22,38 km i una inversió de 5.169.000 euros, s’incorporaran a la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona.

Els quatre projectes van ser presentar a les alcaldesses dels municipis beneficiaris de les actuacions, el divendres 28 de maig a la seu del Consell Comarcal del Garraf, pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, acompanyat de la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo.

Pla zonal de la Xarxa local de carreteres

El Pla zonal de carreteres té com a objecte racionalitzar, actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres, identificant aquells camins municipals que estan funcionant com a tals i aquelles carreteres locals que han perdut aquesta funció.

El Pla zonal es pot considerar com un instrument de suport als ajuntaments. A banda de millorar la xarxa viària, el fet d’alliberar els ajuntaments d’aquells camins que estan fent una funció de carretera i que passaran a la xarxa viària de la Diputació, representa per a les administracions locals un important estalvi de despesa.

L’objectiu principal del Pla és garantir i millorar les condicions d’accessibilitat al territori per a totes les persones, especialment per a les que viuen en aquells municipis més petits que no disposen de connexions adequades amb la xarxa de carreteres.

La millora de l’accessibilitat esdevé fonamental per poder accedir a serveis essencials (sanitat, educació, cultura i oci, etc.), per frenar el despoblament d’algunes zones del territori i per augmentar la seva competitivitat econòmica.

Vigència del Pla

El Pla zonal té una vigència de quinze anys, revisable cada cinc anys per adaptar-lo a l’evolució del territori. El seu finançament es fonamenta en dos convenis diferenciats, signats entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Un conveni tracta de les actuacions en camins i l’altre de les actuacions en carreteres.

La inversió prevista en aquests dos convenis per fer totes les actuacions del Pla és d’aproximadament 230 milions d’euros, i cada administració aportarà el 50%.

Darrera actualització: 07.07.2021 | 16:59