Urbanisme

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olivella es va aprovar definitivament en la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès del 2 de juny de 2021 i es calcula que s'aplicarà a finals del 2021 o principis del 2022.

El POUM d'Olivella planteja la implantació generalitzada de la depuració individual autònoma en les propietats privades com a sistema de sanejament alternatiu al clavegueram. Es tracta d’una solució innovadora, única en tot el territori català i que la Generalitat de Catalunya ha aprovat per primera vegada.

Això suposarà la legalització o regularització de les fosses sèptiques actuals, és a dir, no serà necessari canviar les existents si s’ajusten a la normativa vigent en cada moment.

Cal destacar també que hi haurà sectors del municipi on caldrà ampliar la xarxa de clavegueram.

Aquesta situació ha paralitzat l’activitat de la construcció a Olivella des del 2014. Un cop aplicat aquest nou POUM, a finals de 2021 o principis de 2022, l’Ajuntament tornarà a donar llicències d’obres en la major part del municipi, excepte a les urbanitzacions de La Plana Novella i Mas Milà, on s’està pendent de l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

Darrera actualització: 18.06.2021 | 14:22
Darrera actualització: 18.06.2021 | 14:22