S’obre la convocatòria d’ajuts municipals per a les activitats econòmiques afectades per la COVID-19

Divendres, 19 de juny de 2020 a les 00:00
  • L’ajut econòmic està destinat al comerç, als autònoms i a les petites empreses d’Olivella que hagin patit una reducció dels ingressos provocada per la COVID-19

L’Ajuntament d’Olivella ha publicat les bases reguladores dels ajuts econòmics que ajudaran al comerç, a les persones autònomes i a les petites empreses que han vist reduïda l’activitat per la crisi sanitària de la COVID-19.

El període de sol·licitud comença el dilluns 22 de juny i finalitzarà el divendres 3 de juliol. Els tràmits s’hauran de dur a terme per via telemàtica, mitjançant el web de l’Ajuntament. Per més informació cal contactar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat)

Requisits

Per optar als ajuts caldrà:

  • Ser persona física, jurídica o empresa que tinguin la seva activitat al terme municipal d’Olivella.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olivella.
  • Haver interromput total o parcialment l’activitat arran de la crisi sanitària de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma.

Els imports màxims de la subvenció seran de 2.000 euros pel tancament total i 1.000 pel tancament parcial i per la reducció d’un 75% en la facturació respecte l’exercici anterior.

Quines despeses son subvencionables amb els ajuts?

  • Pagament del lloguer de l’immoble comercial arrendat.
  • Despeses d’aigua, llum, assegurances i altres subministraments lligats a l’activitat empresarial.
  • Despeses relacionades amb les quotes de la Seguretat Social.
  • Despeses relacionades amb la digitalització i l’adaptació dels equips informàtics per garantir la distància social de seguretat a l’establiment com, per exemple, serveis de consultoria, neteja i desinfecció especialitzada o compra de software.

L’Ajuntament destinarà una partida de 40.000 euros per atorgar aquestes subvencions amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i reactivar l’economia. L’alcaldessa, Marta Verdejo, ha deixat clar que el govern local “aposta per enfortir el teixit empresarial i les persones emprenedores del municipi, ja que són el motor de la creació de llocs de treball.”

Darrera actualització: 07.10.2020 | 19:03