Resum del Ple del 28 de març de 2017 i de les juntes de govern local del mes

Dimecres, 19 d’abril de 2017


El passat 28 de març de 2017 es va celebrar el Ple ordinari municipal.

Com a punt principal, es va aprovar inicialment, el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, de les bases d'execució del pressupost i de la plantilla de personal.

Un pressupost orientat al compliment del Pla de Mandat, recolzat en el pla pressupostari del període 2017-2019, on s’ha prioritzat les accions de suport a les persones, i les inversions en millorar l’eficiència i eradicar problemes històrics del municipi.

Les principals actuacions i programes  son continuar amb les polítiques orientades a ampliar els serveis i programes d’atenció a les persones del municipi i millorar el benestar de les persones d’Olivella. Aprovar el al Pla d’acció de la Gent Gran i donar continuïtat al Pla d’Acció de Joventut. Continuar els treballs per resoldre la gestió i la configuració de l’ordenació urbanística del municipi, fer l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i finalitzar els estudis de viabilitat per eliminar les aigües residuals mitjançant depuradores i per la implementació d’un sistema de sanejament adequat i econòmicament sostenible.

Iniciar les obres de la portada d’aigua potable ATLL a la Plana Novella a través de l’encàrrec a la Mancomunitat Penedès Garraf, i fer inversions en les canonades i dipòsits d’aigua de la xarxa per millorar el subministrament.

Aprovar el Pla d’Equipaments Municipals que doni una visió global del municipi i continuar amb les actuacions de millora dels edificis i equipaments municipals existents.

El pressupost aposta per la millora i manteniment de la Via Pública i politiques de Medi Ambient. Entre d’altres es preveu fer obres d’adequació i millorar el manteniment de l’enllumenat de la Via Pública i fer les actuacions necessàries orientades a millorar la seguretat, la mobilitat i reparar zones deteriorades del paviment. També es continuarà apostant i reforçant  en els treballs forestals i de neteja d’espais verds i parcel.les, i s’inicia el desplegament del compostatge com a tractament de la brossa orgànica.

Continuar impulsant programes com els Plans d’Ocupació i altres accions per incentivar la ocupació de les persones del municipi amb la col·laboració del consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona.

Moltes accions ja han iniciat com la implementació de la e-administració i altes eines de gestió  amb un nou programa de gestió d’expedients, que proporciona una nova organització i metodologia de treball i que, a més, es complementa amb el trasllat de l’oficina d’atenció a la ciutadania a l’edifici del a Crivellera.

Tot això ho fem amb la millora i eficiència de la gestió que estem aconseguint que Olivella sigui un ajuntament sanejat, amb un nivell de deute del 26,59%.

Votació
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1
Vots en contra: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2
Abstencions: cap

També, cal destacar l’aprovació de la pròrroga del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona per la recollida i tractament d’escombraries de la Plana Novella, inclosa dins l’àmbit del Parc del Garraf, per l’any 2017”

Votació: UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

D’altra banda, es van tractar els següents punts:

a.- Aprovació la proposta de conveni de col.laboració del Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament del programa 30 plus 2016-2018.

Votació: UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap      
Abstencions: cap

b.- Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit.
Votació
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1
Vots en contra: cap      
Abstencions: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

c.- Donar compte del decret d’alcaldia número 079/2017 de data 15 de març, de modificació de la composició de les regidories del govern municipal.

d.- Donar compte de la sentència núm. 49/17, del jutjat contenciós-administratiu núm. 9 de Barcelona (procediment abreujat 238/2016), relativa a la supressió d’un complement de productivitat d’un empleat de l’ajuntament.

e.- Moció presentada pel grup de IXO proposant que l’ajuntament d’olivella subministri aigua de qualitat a la urbanització de la plana novella.

La moció no va prosperar per 6 vots en contra (Govern PSC-ERC-CIU)  i 5 vots a favor (IXO i ICV). Es donen explicacions per part del Govern sobre la qüestió i s'acorda a proposta d'ICV una Comissió entre Govern, Oposició i Veïns. En aquests moments s’està subministrant aigua apta pel consum, que en cap cas supera els nivells fitxats pel Departament de Salut Pública, les analítiques dels controls d’aigua es pengen a la pàgina web de l’ajuntament i en el moment que no es compleixi amb aquests paràmetres, es prendran les mesures correctores necessàries. Respecte a la denuncia l’ajuntament, sempre ha fet els passos pertinents. D’altra banda informar que el projecte de la portada d’aigües, s’està complint amb el calendari previst.

A continuació els grups municipals d’Independents per Olivella i Iniciativa per Catalunya-els verds van formular diverses preguntes al govern.

Un cop finalitzada la sessió plenària, es va cloure amb el torn de preguntes ciutadanes.

Tota la informació del ple es va penjar al web municipal amb l’ordre del dia.

 

Punts principals aprovats a les juntes de govern local celebrades en el mes de març del 2017

a.- Contracte menor privat de serveis d’afiliació als sistemes de targetes (TPV) amb el BBVA.

b.- Contracte menor privat de diversos serveis d’activitats englobades dins el Carnaval 2017 al terme municipal d’Olivella.

c.- Obertura del procediment d'adjudicació, del plec clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació de serveis en procediment obert de manteniment i conservació de les instal.lacions de l’enllumenat exterior del terme municipal d’Olivella.

Escolta AQUI l'audio del Ple Ordinari del 28 de març de 2017

Darrera actualització: 6.10.2020 | 16:52