Resum del Ple del 25 d’abril de 2017 i de les juntes de govern local del mes

Dijous, 27 d’abril de 2017

Resum del Ple del 25 d’abril de 2017 i de les juntes de govern local del mes

Ple

El passat 25 d’abril de 2017 es va celebrar el Ple ordinari municipal.

Com a punt principal, es va aprovar inicialment per unanimitat, el Pla especial del Catàleg de Masies d’Olivella, un document important que es va aprovar inicialment l’any 2006 i des de l’any 2009 estava pendent de donar resposta a les directrius del Departament de política Territorial. El catàleg és una eina que ens ajudarà a impulsar la recuperació de l’activitat econòmica agrícola i turística del municipi al voltant del Parc del Garraf i la natura. Atès que és una norma general, el catàleg ha buscat encabir el major nombre de particularitats, necessitats i usos de les masies en el moment actual. És un document esperat pels propietaris de les masies i l’ajuntament que ens permetrà i ajudarà a dinamitzar i impulsat l’activitat econòmica al voltant de la natura i del parc.  

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

Altre punt important va ser el Donar compte del Pla d’acció de les persones grans 2017-2020, amb el que es pretén millorar els serveis del poble per tal que les persones grans que hi resideixen puguin tenir un envelliment saludable, més integrador i que no hagin de marxar del municipi per manca de suport comunitari i oferir els serveis que requereixi cada procés personal d’envelliment. L’objectiu principal és proporcionar respostes a les situacions de dependència de les persones grans.  

També, cal destacar la Moció que presenten els grups municipals d’ICV, PSC, CIU i ERC, per a la defensa de les pensions públiques, proposada per Iaioflautes Garraf i Marea pensionista del Garraf. Tots els grups municipals van donar suport a aquesta moció a que també es va afegir el grup municipal d’IXO, per a la reivindicació de la moció presentada pels Iaoioflautes i Marea Pensionista del Garraf, en el sentit de garantir el dret de les pensions públiques i millorar l’actual model. Així mateix, més enllà de les pensions, es demana també eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari, preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va deteriorant i desvirtuant i el reconeixement del dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

D’altra banda, es van tractar els següents punts:

a.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per a la realització del programa treball i formació 2016

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

b.- Aprovació del conveni del TRACA- Pla de prevenció de drogodependències entre el Consell comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, cubelles i Olivella 2017-2020

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

c.- Aprovació la modificació de l’estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal l’Ajuntament d’Olivella per a la creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior d’intervenció i gestió pressupostària

Votació:
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1,
Vots en contra: cap    
Abstencions: IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2  

d.- Ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 352/2016, de data 29 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella per al desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
    
e.- Ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 68/2017 de data 9 de març, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

f.- Ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 69/2017 de data 9 de març, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per l’assistència en matèria d’habitatge.

Votació
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2,
Vots en contra: ICV-EUiA-E: 2
Abstencions: cap

g.- Proposar l’adhesió al programa de Punts d’informació turística 2017 (PIT’S)  de la Diputació de Barcelona i Node Garraf

Votació UNANIMITAT
Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

h.- Donar compte del decret d’alcaldia número 076/2017 de data 15 de març, del pla pressupostari a mig termini 2017-2020

i.- Donar compte a les preguntes formulades pels Iaioflautes Garraf i Marea pensionistes del Garraf,  en relació a la Moció debatuda al Ple Municipal de data 26 de juliol de 2016.
j.- Donar compte de l’informe de valoració Festes de Tardor 2016


A continuació els grups municipals d’Independents per Olivella i Iniciativa per Catalunya-els verds van formular diverses preguntes al govern.
 
Un cop finalitzada la sessió plenària, es va cloure amb el torn de preguntes ciutadanes.
Tota la informació del ple es va penjar al web municipal amb l’ordre del dia.

Punts principals aprovats a les juntes de govern local celebrades en el mes d’abril del 2017

a.- Aprovació de les bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d’un/a funcionari interí per programa, grup administratiu C1, en el marc del pla d’ocupació local finançat a càrrec de l’ajut atorgat en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017” en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

b.- Aprovació del contracte menor de treballs d’obertura forestal de la franja perimetral de Mas Milà.
c.- Aprovació del contracte menor privat de serveis d’animació de la jornada participativa de joventut dins les activitats del Carnaval 2017 al terme municipal d’Olivella.
d.- Aprovació del contracte menor privat de serveis d’espectacle de màgia Zappa Màgic dins les activitats del Carnaval 2017 al terme municipal d’Olivella
e.- Aprovació del contracte menor de serveis de direcció de les obres de treballs de treballs d’obertura forestal de la franja perimetral de Mas Milà

Escolta AQUI l'àudio del Ple ordinari de 25 d'abril de 2017

Darrera actualització: 6.10.2020 | 16:52