Olivella, un dels municipis del sistema Ter-Llobregat en estat de preemergència per sequera

Divendres, 24 de novembre de 2023

El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant l'agreujament de la sequera, ha activat un nou escenari, la preemergència. L'activació de la preemergència, a més de comportar restriccions, és una crida per forçar l'estalvi abans d'arribar al llindar d'emergència (16% d'aigua als embassaments) i així allunyar la posada en marxa de restriccions més crítiques que tenen un impacte directe sobre la vida de les persones i l'economia del país. Es tracta d'un nou escenari, no contemplat en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d'emergència. Les mesures hauran de ser aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA i seran efectives a partir que la resolució quedi publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Olivella quedarà afectada per l'aplicació d'aquest estat de preemergència, perquè el Garraf és una de les conques afectades per la disminució de les reserves d'aigua. El mes d'octubre a Olivella es va tancar amb un consum diari de 367 l/hab.

Les mesures més destacades que es contemplen en aquest escenari són:

  • Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l'escenari d'excepcionalitat el límit és de 230 l/hab/dia.
  • El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l'ens local. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • Les piscines privades d'ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d'aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d'ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
  • Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  • Finalment, queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.

Des de l'Ajuntament d'Olivella recomanem la reducció del consum d'aigua privat i que només s'utilitzi aquella que sigui necessària. Des de la corporació municipal s'estan realitzant actuacions encaminades a aconseguir la millora de la xarxa d'aigua i la reducció de fuites, amb l'objectiu d'evitar la repetició de la situació d'incidències d'aquest estiu.

Es poden consultar les dades aquí.

Darrera actualització: 24.11.2023 | 16:04