Olivella se suma al Protocol Comarcal d'Abordatge Integral de les Violències Masclistes per combatre les violències masclistes des d'un punt de vista integral

Dijous, 23 de novembre de 2023 a les 00:00

Autoritats i professionals col·laboren per prioritzar les dones, infants i adolescents en un acord amb perspectiva feminista i interseccional. La comarca és pionera en aplicar el canvi de model d'intervenció a Catalunya.

Olivella s'ha sumat al Protocol Comarcal d'Abordatge Integral de les Violències Masclistes. Aquesta iniciativa representa un avenç significatiu en la prevenció i reparació integral d'aquest tipus de violències, consolidant la coordinació sense precedents entre tots els serveis i professionals implicats.

L'acte de compromís, celebrat a la Sala de les Voltes de la Masia d'en Cabanyes, ha inclòs discursos emotius de les autoritats locals i de representants dels àmbits sanitari, social, educatiu i policial, destacant la transcendència d'aquest pas històric.

Davant de les alarmants xifres de feminicidis i altres formes de violència contra les dones, les autoritats locals, en col·laboració amb agents socials i institucionals, han desenvolupat un protocol que no només respon a aquesta problemàtica sinó que també busca prevenir i reparar, posant les dones, infants i adolescents al centre de l'atenció.

Aquesta iniciativa, gestada a través d'un treball en xarxa i un procés participatiu, té com a objectiu estructurar la xarxa que atén les dones afectades per la violència i els seus fills i filles. El protocol, resultat d'una col·laboració exemplar entre institucions, estableix un model d'intervenció i un circuit d'actuació per abordar de manera integral les violències masclistes. El canvi de model implica també, que les vies d’accés per a una dona que pateix violència masclista ja no és una única porta, sinó moltes. Interpel·la a totes les persones professionals de tots els àmbits: sanitari, educatiu, esports, cultura, immigració, oficines d’atenció ciutadana, etc. i no només als serveis especialitzats en violències masclistes. Converteix a totes i cada una de les persones que som coneixedores d’una situació de violència en agents actius en aquest procés.

Durant l’acte, representants de les 18 institucions i administracions públiques participants han signat conjuntament un compromís per treballar des d'aquest nou paradigma d'intervenció, posant les dones, infants i adolescents al centre amb un enfocament feminista i interseccional. Aquests compromisos inclouen la prevenció i la reparació integral de les violències masclistes, la promoció de la participació de la xarxa per construir col·lectivament la garantia de drets i no-revictimització, i l'establiment d'un model únic i consensuat de recollida de dades.

La presentació del Protocol Comarcal d'Abordatge Integral representa un pas decidit cap a una societat lliure de violències masclistes. Els compromisos assumits i la signatura conjunta demostren la unitat i la determinació de tots els agents implicats a treballar col·lectivament per erradicar aquesta xacra i garantir un futur més segur i just per a totes les persones de la comarca del Garraf.

Les institucions que formen part de la signatura conjunta del compromís són el Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de Barcelona, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i els ajuntaments de la comarca, el de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles, i Olivella, l'Institut Català de la Salut (Servei d’Atenció Primària Garraf-Penedès), el Consorci sanitari Alt Penedès-Garraf, l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil Garraf), la Xarxa de Salut Mental-Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Centre de Salut Mental d’adults Garraf, i les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (Centre d’atenció a les drogodependències), l'Associació Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del Garraf, Mossos d’Esquadra (Àrea Bàsica de Policia Garraf), el Servei Educatiu del Garraf (Departament d’Educació), i l'Oficina de Treball de Vilanova i la Geltrú (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

A més de la presentació del protocol, els i les professionals assistents han rebut formació crucial sobre la Diligència deguda, un nou concepte que obliga les institucions i els poders públics a intervenir correctament per garantir els drets de les dones i del seu entorn proper. Aquesta formació ha estat impartida per Nani Beltrán, de l'Associació Dones Juristes. 

Trobareu el protocol i imatges en arxiu adjunt. 

Darrera actualització: 23.11.2023 | 16:37