Noves subvencions per al pagament del lloguer

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 09:15

Fins al 4 de juny es poden sol·licitar aquests ajuts adreçats a persones titulars d'un contracte de lloguer, del seu domicili habitual, amb un import màxim de 800 euros.

Fins al 4 de juny es poden sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Aquestes subvencions de l'Agència de l'Habitatge Catalunya estan adreçades a persones titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, amb un import màxim de 800 euros, per la demarcació de Barcelona i de 900 euros, en cas de famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda.

L'import de l'ajut serà d'entre el 20 % i el 40 % de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Aquests ajuts s'han de sol·licitar, preferentment, de forma telemàtica al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin cap possibilitat de fer el tràmit telemàtic han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Garraf a través d'aquest web.

També es pot demanar cita prèvia per ser atès a l'Oficina d’Atenció Ciutadana d'Olivella trucant al telèfon 93 896 80 00.

Darrera actualització: 03.05.2021 | 14:05