Les franges perimetrals, un instrument per a la prevenció d’incendis

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 11:00

Olivella, per la seva ubicació al bell mig del parc natural del Garraf, està considerat com un municipi d’alt risc d’incendi forestal. La Llei 5/2003 obliga els propietaris de les urbanitzacions a tenir una franja perimetral de prevenció d’incendis forestals i el seu posterior manteniment.

Aquests treballs de neteja forestal són una eina clau per a la protecció contra els incendis forestals i, per tant, la seva execució és primordial per a la seguretat de les persones, habitatges, infraestructures i disminuir el risc de propagació d’un incendi forestal.

L’Ajuntament d’Olivella, amb la col·laboració de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, va executar l’obertura de les franges perimetrals mitjançant fons propis i subvencions públiques.

Per al compliment de la llei de prevenció d’incendis i per tal que les franges perimetrals siguin operatives, cal realitzar el manteniment forestal de les franges i zones verdes que es realitza anualment des del 2018.

El finançament d’aquests treballs, però, és d’obligat compliment per als propietaris de les urbanitzacions. El ple de l’Ajuntament del 25 d’octubre de 2016 va aprovar l’Ordenança que implementa un preu públic per a la prestació dels serveis de manteniment de les franges de prevenció d’incendis. Posteriorment, l’any 2018, mitjançant un contracte reservat a empreses de reinserció sociolaboral, es va contractar l’empresa Formació i Treball per a la realització dels treballs forestals de manteniment de les franges amb la contractació de persones vulnerables per la seva situació socioeconòmica.

Durant aquests dies, l’organisme de gestió tributària ha començat a girar els primers rebuts corresponents a l’anualitat 2018 per un import de 41,48 € als veïns i veïnes amb propietats a Can Surià, Les Colines, Mas Mestres i Plana Novella. Per qüestions relacionades amb la gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, els rebuts de l’any 2018 no s’han pogut aplicar fins al dia d’avui. Així doncs, en un futur, s’aplicarà també l'anualitat de l’any 2019 (on s’incorporarà la urbanització de Mas Milà) i així successivament fins a posar-se al corrent.

Treballs amb finalitat social

Durant els dos primers anys del servei han estat contractats dotze treballadors que han realitzat un itinerari d’inserció. Actualment, cinc d’aquests treballadors encara són actius a l’empresa -la brigada forestal es compon de cinc treballadors i un encarregat-. Cal destacar que cinc dels treballadors van finalitzar el seu itinerari d’inserció i van trobar feina a diferents empreses.

En total, l’any 2018 es va realitzar el manteniment forestal de 82 hectàrees de les urbanitzacions de Can Surià, Les Colines, Mas Mestre i Plana Novella. Com a millora del contracte, Formació i Treball també realitza una desbrossada anual dels vials dels carrers i organitzen una jornada de recollida d’escombraries, en el marc de la campanya Let’s Clean Up Europe! A més, durant el temporal Glòria i els dies posteriors, van col·laborar en les tasques de neteja forestal i en la retirada d’arbrat que havia caigut.

Darrera actualització: 28.05.2021 | 10:10