Les franges perimetrals, obligatòries per la llei de prevenció de risc d’incendis

Dimecres, 10 de novembre de 2021 a les 00:00

Olivella, per la seva ubicació al bell mig del parc natural del Garraf, està considerat com un municipi d’alt risc d’incendi forestal. La Llei 5/2003 obliga els propietaris de les urbanitzacions a tenir una franja perimetral de prevenció d’incendis forestals i el seu posterior manteniment, amb l’objectiu de disminuir la quantitat de combustible vegetal i dificultar que avancin les flames, trencant la continuïtat de la vegetació.

La normativa preveu l’obertura i el manteniment de les franges perimetrals realitzades per les persones propietàries de les finques. Si no és possible, la llei preveu que l’Ajuntament pugui executar aquests treballs de manera subsidiària i repercutir el cost en els propietaris.

Així mateix, i davant la impossibilitat que els propietaris de manera individual s’organitzin i gestionin aquesta neteja i donat que és imprescindible tenir les franges perimetrals adequadament obertes i mantingudes, l'Ajuntament d’Olivella ha optat per fer els treballs i repercutir un preu públic pel cost d’aquest servei.

L’any 2016, per acord del Ple de l’Ajuntament d’Olivella, es va aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei. Posteriorment, l’any 2018 la Junta de Govern va contractar la fundació Formació i Treball, d’inserció laboral, per començar els treballs forestals de manteniment de les franges. Els acords s’han fet públics al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Informació i comunicació

L’Ajuntament d’Olivella ha comunicat periòdicament el resultat de la feina feta per Formació i Treball. De fet, abans d’iniciar-se els serveis, es va organitzar una audiència pública en la qual es va informar dels treballs forestal i de l’establiment del preu públic. L’acte es va anunciar amb el repartiment d’un escrit porta a porta, cartells i difusió a l’agenda del web municipal i a les xarxes socials.

Calendari de pagaments

A causa d’algunes incidències en la delegació de la gestió del cobrament del preu públic a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fins aquest any no s’han començat a girar les primeres quotes, que són de 41,48 euros per any, i per aquest motiu, el cobrament recupera exercicis anteriors.

A més, no totes les urbanitzacions comencen a pagar el preu públic el mateix any, ja que les franges perimetrals s’han fet progressivament en les diverses urbanitzacions i algunes han començat després a assumir el cost.

Els rebuts es giraran de la següent manera:

 

Darrera actualització: 10.11.2021 | 12:10