L'Ajuntament treballa en el Pla Local d'Educació d'Olivella per enfocar les necessitats educatives del municipi de manera àmplia i transversal

Dimarts, 15 de març de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament està treballant en el Pla Local d'Educació d'Olivella a través del qual busca presentar una diagnosi del municipi des de la perspectiva educativa i alhora proposar unes línies d'acció que identifiquin els principals objectius a aconseguir en els propers anys.

Aquest instrument de govern local pretén ser una eina de planificació educativa local i permetrà enfocar les necessitats educatives del municipi d'Olivella de la manera més àmplia i transversal possible. Des d'ara i durant els propers anys, ha de permetre oferir un ampli ventall de propostes socioeducatives que cobreixin totes les edats de la vida i des dels diferents àmbits com l'educació, la cultura, l'esport, l'ocupació, el medi ambient, la igualtat i els serveis socials, entre d'altres.

La redacció del Pla Local d'Educació d'Olivella s'ha estructurat en quatre eixos, en cada un dels quals s'han fixat uns objectius i, a partir d'aquí, es plantejaran les accions educatives que s'impulsaran en els propers anys. Els eixos són:

  • Educació al llarg i ample de la vida
  • Governança i participació ciutadana
  • Ciutat educadora
  • Competències i corresponsabilitat educativa

"Aquest projecte neix amb la voluntat de repensar tant els rols com les estratègies a seguir per definir les polítiques educatives locals al voltant d'un projecte comú", explica Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella. Entenent que l'aprenentatge es dona en tots els moments de la nostra vida i en tots els espais de la vida quotidiana.

Verdejo: “És amb aquesta àmplia mirada que volem recollir i redactar el Pla Local d'Educació, que tindrà en compte la participació de tots els col·lectius locals: equips docents de la Llar d'Infants El Castellot i de l'Institut-Escola El Morsell, representants de les famílies d'alumnes, del mateix alumnat, d'entitats culturals i esportives, d'associacions del tercer sector, de tècnics municipals...". Així doncs, aquest instrument serà una eina estructurant i tranversal que ajudi la societat olivellenca a elaborar dinàmiques de col·laboració, cohesió social i sentiment de pertinença.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 17:47