L’Ajuntament pren mesures davant les restriccions d’aigua imposades per la Generalitat a causa de la sequera

Divendres, 3 de març de 2023

Davant el Decret Llei 1/2023, aprovat per la Generalitat de Catalunya el 28 de febrer de 2023, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional, l’Ajuntament d’Olivella ha pres mesures per complir amb les restriccions, ja que el municipi està inclòs en aquesta fase d’excepcionalitat.

Actuacions municipals

En els propers mesos, els serveis municipals deixaran de regar de forma continuada els jardins de l’espai públic i només ho faran de forma puntual per mantenir la vegetació. I el reg del camp de futbol es limitarà als dies de partit i, així, es reduirà el consum d’aigua els dies d’entrenament.

La neteja de la via pública i l’ADF i altres entitats de protecció contra incendis no utilitzaran aigua de la xarxa per fer les actuacions que siguin necessàries per a la seva feina.

A més, la piscina municipal no s’omplirà d’aigua potable, només per recuperar la pèrdua per l’evaporació.

L’Ajuntament recomana a la ciutadania que compleixi les restriccions previstes, així com que les activitats turístiques facin arribar aquestes mesures als seus clients.

Restriccions de la Generalitat

El decret de mesures extraordinàries estableix unes restriccions en l’ús de l’aigua que cal aplicar i en la mesura del possible superar, per tal de reduir al màxim el consum i evitar majors restriccions durant l’estiu, si les pluges no milloren la situació dels nostres embassaments.

Les restriccions que contempla el decret són:

 • Reducció de la dotació d'aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.
 • L'aigua potable per ompliment queda limitat a:
  • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.
  • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants. 
  • 40% de reducció de l'aigua per a usos agrícoles. A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
  • 15% de reducció de l'aigua per a usos industrials.
  • Reducció de l'aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg. 
  • Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades. S'aplicarà el reg de supervivència. Només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores amb la mínima quantitat d'aigua indispensable de 20h a 8h.
  • Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l'esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ /ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l'ens local.
  • Prohibició de neteja de carrers amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. També es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
 • Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.
Darrera actualització: 3.03.2023 | 13:23