L’Ajuntament d’Olivella segueix treballant per aconseguir un municipi sostenible energèticament

Divendres, 3 de juny de 2022 a les 00:00

El Ple ordinari del mes de maig, celebrat el 31 de maig de 2022, ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament d’Olivella al Pla d'Acció del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Amb l'adherència, Olivella es compromet a reduir les seves emissions de CO2 un 55% fins al 2030 mitjançant l’eficiència energètica i un major ús d'energies renovables.

El Pla d’acció es basa en un inventari d’emissions per a la mitigació i ha d’incloure una avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic per a l’adaptació. L’Ajuntament d’Olivella és va adherir al pacte l’any 2018 i va iniciar la redacció del Pla d’Acció amb els objectius següents: 40% de reducció de les emissions de CO2 pel 2030 mitjançant l’eficiència energètica, un major ús d’energies renovables (mitigació) i l’adaptació als impactes del canvi climàtic a partir d’una anàlisi de la vulnerabilitat i accions a dur a terme.

En el mateix punt s'ha aprovat la renovació de l'adhesió al Pacte d’Alcaldes per adaptar i revaluar el document sota els paràmetres actuals de la Unió Europea. Aquests nous criteris tenen en compte canvis i la revisió d’objectius seguint un nous criteris, que són més ambiciosos. Entre ells destaquen la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim en un 55% per a l’any 2030, l’assoliment de les emissions zero al 2050 mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables i l’avenç cap a una neutralitat climàtica l’any 2050, així com la promoció d’una transició justa, garantint l’accés a una energia segura i sostenible a tota la ciutadania.

El Ple també ha donat llum verda per unanimitat al conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a la comarca del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. Amb aquest acord els taxis de tots aquests municipis poden actuar conjuntament en qualsevol dels termes municipals en una àrea que abastaria inicialment a una població de 124.047 habitants i, tenint en compte la important interacció o influència recíproca entre serveis de transport que es produeix a la comarca del Garraf, aquest conveni permetrà als taxistes dels municipis adherits prestar el servei de recollida de passatgers en qualsevol de les localitats.

A més a més, s’ha aprovat amb els vots a favor del grup municipal del PSC, l’abstenció d’IxO, Ciutadans i ERC i el vot en contra de JxO, la modificació del contracte de serveis de neteja viària del terme municipal d’Olivella. Aquest canvi s’ha realitzat, ja que s’han reformat les taules salarials dels treballadors adscrits al servei de neteja viària i això comporta un increment del cost directe del servei. El conveni dels treballadors no s’havia modificat des de l’any 2014 i que els acords arribats en el nou conveni acorden, entre d’altres, l’augment dels salaris.

L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, ha donat compte al Ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2021. En la seva intervenció ha explicat que “el resultat pressupostari que permet mesurar l’equilibri pressupostari de l’exercici, reflecteix si el total de drets reconeguts han estat suficients per cobrir o no les obligacions del mateix període”. Aquest exercici ha estat de 984.872,66 euros, respecte els 812.028,77 euros de l’exercici anterior. Així mateix a 31 de desembre de 2021, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat de 2.564.642,01 euros, respecte a 1.697.238,74 euros corresponents a l’exercici anterior. Així doncs, la situació financera de l’entitat presenta indicadors positius. Per últim, el nivell de deute viu ha estat del 41,28%, l’increment ja es preveia i és a causa del préstec d’1.000.000 d’euros per finançar l’obra de la portada d’aigua de Mas Mestre.

Altrament, al Ple ordinari del mes de maig s’ha donat compte de l’Adhesió de l'Ajuntament al manifest de la Declaració del Dia d'Europa.

Així mateix també s’ha donat compte al Ple de la Memòria de l’activitat de l’anualitat 2021 de l’Oficina d’habitatge del Consell comarcal del Garraf. Aquesta oficina comarcal presta el servei d’informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, ajuts per al pagament de lloguer, prestacions econòmiques d'especial urgència, tramitació de les cèdules d’habitabilitat, servei de borsa de lloguer, el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i servei d'intermediació dels deutes en l'habitatge.

Per acabar, s’han presentat dues mocions. Una per part dels grups municipals del PSC, ERC, JxO, IxO i Ciutadans en suport als Guàrdies Municipals i per fomentar la seguretat als municipis, i l’altra pel PSC contra l’ocupació il·legal d’habitatges als municipis de l’ARC metropolità de Barcelona. Aquesta darrera, s’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, IxO i Ciutadans i l’abstenció de JxO.

Darrera actualització: 13.06.2022 | 10:12