L’Ajuntament d’Olivella i el Servei Català de Trànsit signen un conveni perquè els Agents Municipals d’Olivella puguin realitzar controls de velocitat i d’alcoholèmia

Dijous, 27 de gener de 2022 a les 00:00

El Ple ordinari del mes de gener ha aprovat el Conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i l’Ajuntament d’Olivella sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat.

Així doncs, a partir de la seva signatura d’aquest conveni, els Agents Municipals d’Olivella podran realitzar controls de velocitat dels vehicles i mesurar el nivell d’alcohol dels conductors que circulin per les vies urbanes d’Olivella que siguin de la seva competència.

Fins ara, el cos d’Agents Municipals d’Olivella havia rebut nombroses queixes i havia detectat incidències relacionades amb la velocitat i la conducció sota els efectes de l’alcohol en les vies de circulació del municipi. Per això, s’ha sol·licitat l’aprovació del Conveni Marc de Seguretat Viària entre l’Ajuntament d’Olivella i el Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.

Durant el Ple, també s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 7 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que contempla una bonificació del 95% en aquests casos, amb la voluntat de continuar impulsant mesures que afavoreixin la reducció de la petjada de carboni i la transició energètica. 

Aquest canvi respon a la voluntat de fomentar la instal·lació de sistemes d’energies renovables a les llars particulars, preferentment equips d’aprofitament tèrmic o elèctric per a l’autoconsum dels habitatges, i també a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. 

La modificació prové de la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya respecte a les instal·lacions d’energies renovables a les llars particulars, presentada al Ple de l’Ajuntament d’Olivella del 21 de desembre de 2021 que, amb l’acord de tots el grups, es va retirar de la votació amb l’objectiu de tramitar un expedient de modificació de l’ordenança fiscal prèviament debatut pels regidors i regidores i ajustat a la legalitat. 

A més a més, també han pres possessió com a regidors Raul Romero Garcia (PSC), ocupant el càrrec que havia deixat Adrià Arnau i Giménez, i Carlos Franco Olloqui (ERC), com a relleu de Mario Baldú Pizarro. 

Darrera actualització: 27.01.2022 | 11:33