L'Ajuntament d'Olivella celebra el ple ordinari d'octubre

Divendres, 23 d'octubre de 2020 a les 00:00

A causa de la pandèmia de la COVID-19, la sessió es durà a terme en format telemàtic

L’Ajuntament d’Olivella celebrarà, el pròxim dimarts 27 d’octubre, el ple ordinari del mes d’octubre. A causa de la pandèmia de la COVID-19, la sessió plenària es durà a terme en format telemàtic i es podrà seguir

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

1.1. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple ordinari de 28 de juliol de 2020.

1.2. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple extraordinari de 29 de setembre de 2020.
 

2. Control dels òrgans de la Corporació

2.1. Informacions d'alcaldia

2.1.1. Donar compte de l'estat d'execució dels serveis socials municipals..

2.1.2. Donar compte del nou curs escolar a Olivella.

2.1.3. Donar compte de la situació de la seguretat del municipi..

2.2. Donar compte de l'estat d'execució dels serveis socials municipals..

2.3. Donar compte del nou curs escolar a Olivella.
 

3. Dictàmens

3.1. Modificació de crèdit núm. 012/2020, en la modalitat de transferència de crèdit. Núm. Expedient: 1627-1291/2020.

3.2. Expedient de contractació de serveis de la neteja viària del terme municipal d'Olivella. Núm. Expedient: 1403-1097/2020.

3.3. Modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021. Núm. Expedient:1216-1335/2020.
 

4. Mocions

4.1. Moció Jornada Continuada.

4.2. Moció en defensa de l'activitat i els llocs de treball que formen part del teixit productiu del Penedès.

4.3. Moció en contra de les ocupacions delictives d'habitatges.

4.4. Moció per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'"okupació" il·legal d’habitatges.
 

5. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.01.2021 | 11:00