L’Ajuntament d’Olivella aprova una ordenança per regular l’ús de l’aigua en situacions de sequera, la revisió de la tarifa d’aigua i la incorporació de 262.000 euros per millorar la xarxa d’abastament de l’aigua

Dijous, 29 de febrer de 2024

Al ple del mes de febrer celebrat el dimarts 27, entre altres punts, s’ha aprovat l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. 

Aquesta ordenança té per objectiu regular l’ús de l’aigua en l’àmbit municipal per garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable, així com fomentar l’estalvi d’aigua durant els períodes de sequera. Aquesta normativa té previsió d’aplicar-se en aquells períodes de sequera declarats per la Generalitat de Catalunya o l’administració competent, i no serà aplicable a l’aprofitament i ús de l’aigua de pluja superficial. A més, l’Ajuntament d’Olivella està treballant des de fa mesos per adquirir les eines necessàries per fer front a les necessitats derivades de la situació excepcional de sequera a Catalunya.

L’ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor de PSC i ERC, l’abstenció de Tots Som Olivella i el vot en contra de VOX.

De la mateixa manera, s’ha aprovat l’actualització de les tarifes de l’aigua per al servei d’ús domèstic amb els vots a favor del  PSC i els vots en contra de Tots Som Olivella, ERC i VOX. Aquesta actualització està íntegrament destinada a dos conceptes: la necessitat de reflectir l’increment del preu de l’aigua establert per l’Agència Catalana de l’Aigua, ara fixat en 214.000 euros anuals, i la destinació de 163.000 euros a la reparació de fuites i petites inversions. El preu de l’aigua no s’havia actualitzat des de l’any 2015.

Com a novetats, aquesta ordenança contempla una tarifa social destinada als abonats que gaudeixin del cànon social amb una bonificació del 100% per un consum de màxim de 33 m3 al trimestre. Pel que fa a la tarifa de fuites, aquesta es podrà aplicar a les famílies vulnerables que gaudiran d’una bonificació del 100% amb un consum de fins a 33m3 al trimestre. Sobre la tarifa de fuites, es podrà aplicar un cop a l’any en comptes dels dos anys que es contemplava anteriorment i a l’excés de consum se li aplicarà el preu del primer tram.

Així mateix, s’ha donat llum verda amb els vots a favor del PSC i els vots en contra de  Tots Som Olivella, ERC i VOX a l’aprovació de modificació de crèdit número 02/2024 per import de 497.792,33 euros, amb la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta incorporació de romanent anirà destinada, principalment, entre altres conceptes, a la instal·lació de reguladors de pressió a la xarxa d’abastament d’aigua potable i a millorar el rendiment al pou de Can Surià.

A més, es reserven 41.000 euros per a altres necessitats com la climatització de Can Turiols per convertir-lo en un refugi climàtic i altres inversiones en equipaments municipals. Així mateix, es destina una dotació inicial de 10.000 euros per a la gestió de les colònies felines.

A l’apartat d’informacions d'alcaldia s'ha explicat l'acord dels grups polítics amb l'excepció de VOX, que encara no ha expressat el seu interès o no en participar-hi, per crear un grup de treball sobre el cicle de l'aigua amb els objectius de fer l’estudi i la revisió del contracte de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi i les diferents formes de gestió del servei atenent a la continuïtat, qualitat, millora i menor cost del mateix. També s’ha tractat el reglament de sanejament i depuració autònoma, el seguiment de les mesures per l’estat de sequera, la proposta de les inversions necessàries i les mesures de conscienciació sobre la importància de l’aigua i identificació de pràctiques sostenibles per impulsar el seu ús.

Així doncs, la voluntat que els grups representants d'associacions veïnals puguin assistir a reunions puntuals per tractar assumptes concrets o sessions informatives. A més a més, es podrà convidar a persones, empreses i entitats amb coneixements especialitzats o capacitats rellevants per donar suport en els temes a tractar.

A més a més, en el Ple ordinari de febrer el regidor del grup municipal del PSC Raúl Romero García ha pres possessió del càrrec de regidor electe, prenent el relleu de Manel Márquez.

 

 

Darrera actualització: 29.02.2024 | 17:29