L’Ajuntament d’Olivella aprova un pressupost de gairebé 5 milions d’euros i congela els tributs municipals per al 2023

Dimecres, 28 de desembre de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament d’Olivella ha aprovat, en el ple ordinari del 27 de desembre de 2022, el pressupost municipal per a l’any 2023, dotat de 4.934.974,11 euros, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de ERC, JxO, IxO i C’s, això representa un 2,26% més que l’exercici anterior, en termes absoluts, 108.948,38 d’euros.

Les despeses que contempla estan orientades a destinar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, el manteniment dels serveis bàsics i l’execució dels nous projectes.

L’exercici del 2023 continua emmarcat en un complicat context social i econòmic a nivell mundial. La repercussió de la crisi mundial derivada de la guerra a Ucraïna o l’augment generalitzat de les despeses dels serveis impacta també en el pressupost de l’exercici 2023. Tot i les incerteses relatives a l’evolució del context abans esmentat, s’ha considerat convenient no incrementar el nivell de pressió fiscal a les famílies, i, per tant, s’han congelat els impostos i les taxes municipals.

En línies generals, es planteja un pressupost que posa l’accent en atendre les necessitats socials, en adequar i incrementar serveis d’acord a les necessitats, continua amb el compromís per a la gestió forestal, fa front a l’increment de costos dels serveis i els subministraments, i manté i incrementa el compromís per a la seguretat i la convivència.

“Aquest és un pressupost rigorós, que ens permet dotar el manteniment dels serveis i l’atenció a les persones d’Olivella, adaptant els recursos per donar resposta a l’increment de preus i costos que ha d’assumir l’Ajuntament”, ha explicat l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo.

En aquesta línia, també se segueix donant suport a entitats per assolir objectius d’interès públic i social, el foment de la cultura, la formació i l’organització d’activitats i esdeveniments. “Aquesta voluntat es concreta amb la proposta de convenis de col·laboració amb diferents entitats del municipi”, ha dit l’alcaldessa.

Al llarg de l’exercici es continuarà treballant en la recerca de finançament públic i privat per a la realització d’inversions en noves infraestructures i en la millora de les existents destinades a l’ús general, així com a la millora de l’eficiència energètica dels edificis i les infraestructures municipals.

A més a més, com en exercicis anteriors, el del 2023 manté l’objectiu de garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini i segueix mantenint la solvència i el pagament, tot i els grans projectes com és la portada d’aigua d’ATL a Mas Mestre.

Es continua mantenint el compromís amb la seguretat pública, ampliant la plantilla d’agents amb una persona els 12 mesos de l’any i dues persones durant sis mesos, de maig a octubre. Així que s’amplia la cobertura horària del servei fins a les 12 de a nit i les nits del període d’estiu. La partida destinada als Agents Municipals està dotada amb 384. 66,47 euros un 20% respecte el cost total de personal de l’ajuntament. L’increment respecte a l’inici del mandat és del 28,58%, un import total de 96.261,62 euros.

Igualment es manté el nivell de despesa destinada a l’Àrea de Territori: Espai públic 879.197,33€ ; Medi Ambient 889.780,02 (800.000 sense personal) € i la despesa destinada a la gestió forestal i la prevenció d’incendis amb una dotació de 289.308,75

S’amplia en 47.000 euros la dotació econòmica per a les polítiques socials i de joventut que es presten mitjançat conveni amb el Consell Comarcal del Garraf , ampliant els serveis i programes de suport a les famílies, la infància, la joventut i les persones grans, els serveis d’atenció domiciliaria i el reforç per a el sistema de promoció a l’autonomia personal i l’atenció a persones amb dependència, es manté l’import destinat a ajuts socials (25.000 euros) i el conveni amb Creu Roja.

El consistori continua apostant per polítiques i programes de cooperació territorial com el Pacte per a l’Ocupació, el programa Garraf Comarca Cuidadora i el Pla Estratègic d’Activació Econòmica del Garraf, entre d’altres. “Aquets any participarem també en el cofinançament del programa TIMOL, un programa comarcal que té com a propòsit la inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball amb suport”, afegeix Verdejo.

L’alcaldessa clou fent una anàlisi general del pressupost municipal per al 2023: “Hem viscut dos anys difícils, amb una situació excepcional generada per la pandèmia sanitària, en el cas d’Olivella també l’afectació de la tempesta Glòria, que va alterar les previsions pressupostaries de l’Ajuntament. Enguany, la repercussió de la crisi mundial derivada de la guerra a Ucraïna impacta també en el pressupost de l’exercici 2023 i té afectació directa en l’increment determinades partides pressupostaries. Per això, creiem que aquest pressupost s’adapta a la situació actual, tenint molt present la complicada situació social i econòmica que poden tenir moltes famílies del municipi”.

 

Darrera actualització: 29.12.2022 | 10:40