Fins al 15 de juliol, obert el termini per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 anys o més

Dimecres, 29 de juny de 2022 a les 00:00

Fins al 15 de juliol, inclòs, es poden sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge Catalunya estan adreçades a persones que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, i siguin titulars d'un contracte de lloguer, o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, amb un import màxim de 650 euros, i de 900 euros, en cas de famílies nombroses, famílies monoparentals i/o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).

L'import de l’ajut serà d’entre el 20% i el 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Aquests ajuts s’han de sol·licitar, preferentment, de forma telemàtica al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin cap possibilitat de fer el tràmit telemàtic, han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Garraf a través d'aquest web o trucant al telèfon 93 810 04 00 extensió 1141 (de dilluns a divendres, de 10 hores a 13 hores).

També es pot demanar cita prèvia per ser atès a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Olivella (telèfon 93 896 80 00).

Darrera actualització: 29.06.2022 | 16:51