Es prohibeix fer foc i treballs forestals sense autorització

Divendres, 10 de març de 2023

La Generalitat de Catalunya ha iniciat el període de risc d'incendi i, per això, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre, ha prohibit totalment les cremes vegetals o qualsevol altre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta (fet que afecta a tot el municipi d'Olivella). No es permet:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors, moles o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal. Es pot sol·licitar l’autorització a través del web de la Generalitat.

De totes maneres, l'ordenança reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis forestals prohibeix tota classe de crema en zona urbana durant tot l’any.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 20:46