El Ple d'Olivella modifica el crèdit per executar diverses actuacions de millora del municipi

Divendres, 28 de juliol de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament d’Olivella ha celebrat el Ple ordinari de juliol, en el qual s’ha donat llum verda a l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals i actuacions de manteniment i inversions que es volen executar abans de finals d’any. Aquest punt va ser aprovar amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i els vots en contra de Tots Som Olivella (TSO), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i VOX.

Entre d’altres modificacions, es destinen 50.000 euros per a la redacció de projectes i estudis tècnics, 22.000 euros per a serveis informàtics, reposició de material, llicències i aplicacions informàtiques, 62.700 euros per a mobiliari, manteniment i inversió en edificis municipals, 45.000 euros per a manteniment de la via pública i 10.000 euros per a mobiliari urbà. D’altra banda, s’aporten també recursos per suplementar partides de subministraments i serveis per adequar-les als increments dels costos arran de la situació actual de l’economia.

Tenint en compte que s’han rebut subvencions complementàries, s’han incrementat partides destinades a projectes de gent gran, joventut, cultura i polítiques d’igualtat. En aquest sentit, se suplementa amb 2.000 euros el conveni amb l’AFA de l’Institut-Escola El Morsell, amb l’objectiu de cobrir les despeses de vetlladores de reforç per a l’alumnat amb necessitats especials.

També s’han destinat 138.240,21 euros per cobrir majors despeses de l’obra de la portada d’aigua a Mas Mestre i 25.000 euros a la major despesa de funcionament de la Llar d’Infants El Castellot.

Fins a finals de l’any 2023, està previst reparar les escales d’accés a l’Institut-Escola El Morsell, adequar la vorera del Centre Cívic del Ganxo, reparar la vorera de l’aparcament de la zona de petanca que hi ha a Mas Milà, fer el pas adaptat en lateral de l’avinguda Mas Milà i repassar el marcatge de les dobles línies horitzontals als carrers principals de les urbanitzacions.

A més a més, es reposaran les pilones i es repassarà l’accés del carrer Aquari a l’Institut-Escola El Morsell, s’arranjarà el paviment del camí de Dalt, s’adequaran i es milloraran els espais dels serveis tècnics municipals, es finalitzaran les actuacions a l’espai del coworking, s’adequaran els espais interiors de Can Turiols i es traslladarà la ubicació de l’oficina de Correus al local situat davant del CAP d’Olivella.

Pel que fa al control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l'Ajuntament ha estat aprovat per unanimitat. Un altre dels punts aprovats ha estat la rectificació de l’error en el material d’assignacions dels grups municipals per a la legislatura 2023-2027, que ha estat aprovat pels vots a favor del PSC i les abstencions de Tots Som Olivella, ERC i VOX.

En el cas de la correcció de l’errada en el material del projecte executiu de rehabilitació del local municipal El Vinyet, ha estat aprovat pels vots a favor del PSC, Tots Som Olivella, VOX i l’abstenció d’ERC.

Els dies de festa local d’Olivella per a l’any 2024 seran el 16 d’agost i el 27 de setembre. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

També s’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i VOX i l’abstenció de Tots Som Olivella l’ampliació de la plantilla de l’Ajuntament d’Olivella amb la incorporació d’un tècnic de suport jurídic i la modificació de l’estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració del lloc de treball de secretari/ària intervenció i de tècnic/a de suport jurídic del consistori.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 15:41