El ple aprova de forma provisional un POUM que busca solucionar els dèficits de les urbanitzacions

Dimecres, 16 de desembre de 2020

El ple ordinari del mes de desembre, celebrat el 15 de desembre del 2020, ha aprovat, per unanimitat, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) provisionalment per plantejar el futur del territori d’Olivella en aspectes com l’espai públic o l’activitat social i econòmica que es generarà.

El POUM és un instrument que planifica com ha de ser i com ha de créixer el municipi en els propers anys i determina l’ocupació del territori, quin tipus de construccions es poden fer, quins espais es destinen a cada ús, quines activitats es podran desenvolupar i com es protegeix l’espai natural exclòs del procés urbanitzador.

El model escollit per l’Ajuntament d’Olivella es caracteritza per la contenció. No hi ha creixement, al contrari, s’ha limitat tota extensió, per no obrir nous sectors i així consolidar les urbanitzacions ja començades, que estan al 50%.

A més, contempla la possibilitat d’ampliar l’ús residencial de les parcel·les, l’únic que tenen actualment, afegint determinades activitats econòmiques compatibles.

Depuració individual

La novetat més rellevant que incorpora aquest POUM és el sistema de sanejament. El document fa una proposa pionera i aposta per la depuració individual com a sistema més sostenible, en lloc d’optar pel sistema tradicional de clavegueram, ja que no és, ara per ara, la millor opció per al municipi.

La depuració individual consisteix en substituir les canonades comunitàries que porten les aigües residuals a una gran depuradora pública per un sistema individual i privat en què cada ciutadà és responsable de depurar i abocar al medi l’aigua que utilitza.

Al POUM, aquest sistema va acompanyat d’una definició a la normativa, un reglament que especifica com s’han de construir, utilitzar i mantenir les instal·lacions individuals, perquè no s’afecti el medi ambient i una proposta d’ordenança fiscal.

Si la Generalitat dona el vist i plau a aquest sistema avalat per l’Agència Catalana de l’Aigua, a banda de ser Olivella el primer municipi en tenir aquest sistema de forma inclusiva i permanent, es desencallaria la prohibició de concedir llicències d’obres en la majoria d’àmbits.

Per seguir amb els tràmits, el POUM aprovat de forma provisional per l’Ajuntament s’enviarà a la Generalitat de Catalunya perquè la Comissió d’Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’aprovi definitivament.

Darrera actualització: 16.12.2020 | 18:26