El Pla Director de l’Aigua posa de relleu la complexa situació de l’abastament d’aigua potable al municipi

Divendres, 29 de novembre de 2019

El ple del mes de novembre de l’Ajuntament d’Olivella ha donat a conèixer el “Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi”. Aquest document fa un diagnòstic del funcionament hidràulic de la xarxa i analitza les instal·lacions actuals i les necessitats de serveis previstos pels propers anys.

Aquest pla fa un inventari i recull l’estat dels dipòsits d’aigua, dels pous, dels 96 quilòmetres de xarxa d’aigua potable (diàmetre, material…) i també calcula el cabal i el consum. A més, proposa millores i contempla noves actuacions necessàries per oferir un servei de més qualitat. Tot plegat, acompanyat d’una valoració econòmica. En total, les accions prioritàries que proposa per posar al dia el municipi en matèria d’abastament d’aigua potable ascendeixen a 4.403.916,65 euros, segons la memòria elaborada per SomEnginy, SL.

Amb aquesta radiografia, l’Ajuntament d’Olivella posa en ordre tots els aspectes relacionats amb aquest servei i, així, podrà planificar i prendre decisions de forma tècnicament rigorosa i acurada.

Per actualitzar la xarxa, l’informe recomana la substitució de les canonades de fibrociment i l’adequació de la xarxa d’hidrants. I proposa actuacions de millora en trams de canonades i en trams superficials.

En el moment d’elaborar el pla, l’Ajuntament ja té iniciades, en diferents graus de detall i execució, diverses actuacions de millora i canvi de la xarxa d’abastament i està compromès a anar substituint la dependència del subministrament d’aigua potable procedent de les captacions subterrànies encara actives per aigua d’ATLL i dotar de millors equipaments al municipi.

Aquestes accions de millora ja iniciades per l’Ajuntament i que recull la memòria són un nou dipòsit d’aigua potable a Olivella Poble, l’abastament d’aigua potable al sector de Plana Novella, l’abastament d’aigua d’ATLL als dipòsits de Linares 1 i Mas Mestre Nou i Vell i les millores del dipòsit Principal, renovació de la xarxa en baixa i ampliació de la xarxa d’hidrants.

Una vegada presentat al ple municipal, el Pla Director de l’Aigua serà analitzat pels grups polítics en una comissió o taula de treball que es crearà específicament. Posteriorment, s’explicarà a la ciutadania en una audiència pública i, finalment, es buscaran els recursos econòmics necessaris per anar executant les actuacions que preveu el document.

Darrera actualització: 6.10.2020 | 16:52