El Garraf aposta per la planificació estratègica

Divendres, 18 de setembre de 2020 a les 00:00

Ahir es va presentar a la premsa el Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf, una acció emmarcada dins el Pacte per a l’Ocupació del Garraf amb l’objectiu de formular estratègies i determinar accions a implementar per orientar la comarca a espais de creixement econòmic, fer-la més competitiva i dotar-la de fortaleses i oportunitats per afavorir la inversió, la iniciativa, l’emprenedoria i l’atractivitat.

El procés de redacció del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf (PEAE Garraf) començarà a finals de setembre, amb l’etapa de participació i estarà obert a la ciutadania i a les institucions, mitjançant sessions monogràfiques, focus grup i un espai web que recollirà totes les aportacions. Entre setembre de 2020 i febrer de 2021 es promouran sessions participatives presencials o telemàtiques en diferents formats.

A partir d’aquest procés es generarà el document de proposta del Pla que es podria presentar el juny de 2021. En el preàmbul s’oferiria una econografia exhaustiva i actualitzada a partir dels indicadors de conjuntura socioeconòmica que habitualment editen, per la seva banda, la Federació Empresarial del Gran Penedès i el Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf.

El quadern del PEAE Garraf 2021-2025 proposaria uns eixos estratègics, a partir dels quals se’n derivarien directrius estratègiques i dins de les quals es contindrien accions a implementar, que vindrien acompanyades d’un calendari d’execució i d’una proposta dels agents dels què hauria de dependre la implementació o tutela.

Isidre Also, en nom de Node Garraf que té l’encàrrec de realitzar el Pla Estratègic d'acord amb el Pacte per l’Ocupació del Garraf, va manifestar que “l’interessant és que aquest document no només sigui un text, sinó que vagi acompanyat d’un calendari d’actuacions i de compromisos per part de tothom, no només les institucions públiques, sinó que d’alguna manera tothom se senti partícip del Pla”.

La iniciativa té a veure amb els objectius assumits des del Pacte per a l'Ocupació del Garraf d'ençà l'any 2018 i de la proposta de reactivació econòmica treballada conjuntament amb els membres del Fòrum Hèlix Garraf, que es recullen en el documentPacte per a l’ocupació del Garraf: per un nou impuls econòmic i social i de reactivació de l’espai econòmic al Garraf.

El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf disposarà d’un espai web www.plaestrategic.cat on s’agruparà tota la informació, així com un correu electrònic per recollir totes les opinions en relació a la planificació de la comarcagarraf@plaestrategic.cat. 

Calendari
A partir de 28 de setembre. Sessions participatives en gremis, col·legis professionals i entitats del comerç.Es faran a les seus de les respectives entitats.

- A partir del 28 d’octubre. Espais de debat als mitjans de comunicació locals. Es proposaran programes de debat a través de les emissores comarcals de ràdio i televisió. L’objectiu d’aquests espais serà la promoció del PEAE i posar de relleu el seu interès per a la comarca.

- A partir del 5 d’octubre. Sessions sectorials i intersectorials en altres entitats socials i econòmiques. Es faran a les seus de les respectives entitats.

- A partir del 13 d’octubre. Sessions de focus grup monogràfiques, amb experts de la comarca. Temes: urbanisme, economia, sostenibilitat, mobilitat, connectivitat, infraestructures, ocupabilitat, logística, comerç, turisme, indústria, construcció, cultura, comunicació, formació, tecnologia, salut, dependència i finances, entre altres possibles. Es faran a diferents seus, sempre en horaris no coincidents.

- 20 i 21 d’octubre de 2020 | Neàpolis, Vilanova i la Geltrú. 3r Simposi Garraf· El Garraf, nous escenaris per a una nova realitat. Jornades d’economia i estratègia comarcals. Intervindran una seixantena de ponents, que s’aplegaran en diferents taules d’aportació i debat.

La presentació del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf va comptar amb la participació de la presidenta del Consell Comarcal del Garraf i alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; la presidenta de Node Garraf i alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet; l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo; l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll; la regidora d’ocupació de Vilanova i la Geltrú,  Maria Mercè Mateo: regidora, el regidor d’ocupació de Cubelles, Narcís Pineda; el conseller delegat de Node Garraf, Isidre Also i la gerent del Consell Comarcal del Garraf, Mila Arcarons. L’elaboració del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 07.10.2020 | 18:57