Aprovat definitivament el POUM d'Olivella que contempla aplicar un sistema de depuració individual com a alternativa a la xarxa de sanejament municipal

Divendres, 11 de juny de 2021 a les 00:00

Es tracta d'una solució innovadora única en tot el territori català i que la Generalitat de Catalunya ha aprovat per primera vegada.

L’Ajuntament d’Olivella ha aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el qual aplicarà un sistema de depuració individual com a sistema de sanejament municipal per tal de solucionar el problema urbanístic del municipi, compost de diverses urbanitzacions de baixa densitat i amb dèficits urbanístics. Es tracta d’una solució innovadora, que és única en tot el territori català i que la Generalitat de Catalunya ha aprovat per primera vegada.

A més, això suposarà la legalització o regularització de les fosses sèptiques actuals, és a dir, no serà necessari canviar les existents si s’ajusten a la normativa vigent en cada moment. Cal destacar també que hi haurà sectors del municipi on caldrà ampliar la xarxa de clavegueram.

Durant la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, celebrada el 2 de juny de 2021, es va aprovar el sistema de sanejament plantejat al POUM d’Olivella en el sòl urbà del municipi, el qual consisteix en la implantació generalitzada de la depuració individual autònoma en les propietats privades.

Aquesta situació ha paralitzat l’activitat de la construcció a Olivella des del 2014. Un cop aplicat aquest nou model de sanejament, a finals de 2021 o principis de 2022, l’Ajuntament tornarà a donar llicències d’obres en la major part del municipi, excepte a les urbanitzacions de La Plana Novella i Mas Milà, on s’està pendent de l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

“Executar la xarxa de clavegueram d’Olivella resulta inviable per raons tècniques i per l’elevat cost econòmic. Aquest sistema és una solució òptima i la millor opció per cuidar el medi ambient. A més, Olivella pot servir com a exemple a les 2.300 urbanitzacions de baixa densitat que hi ha arreu de Catalunya. Així, el nostre municipi esdevindrà un precedent per solucionar un dels majors problemes urbanístics del territori”, ha explicat l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo.

Darrera actualització: 18.06.2021 | 14:24