A Olivella, fem compost!

Dimecres, 3 de maig de 2017

Desplegament de la recollida de la fracció orgànica mitjançant compostatge casolà.

 

L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Mancomunitat Penedès – Garraf i l’Agència de Residus de Catalunya està implantant el compostatge domèstic a Olivella.

El compostatge és un procés senzill pel qual transformem les restes orgàniques de la cuina, de l’hort i del jardí en compost, un adob natural d’alta qualitat que podem retornar a la terra per fertilitzar-la i millorar-ne les seves propietats.

Mitjançant aquest procés, sense molèsties ni males olors, podem reciclar prop de la meitat dels residus que generem a casa amb una activitat gratificant que ens permet obtenir un producte molt valuós per a les plantes de l’hort i del jardí.

Si esteu interessats en participar-hi només cal que us adreceu a l’Ajuntament on us informarem del procediment a seguir. Organitzarem sessions formatives pels veïns que s’inscriguin, als que lliurarem tot el material i la informació necessària.

TALLERS FORMATIUS DE COMPOSTATGE CASOLÀ

1er TALLER. DISSABTE 6 DE MAIG. A LES 10:30 HORES A LA CRIVILLERA.

2on TALLER. DISSABTE 3 DE JUNY. A LES 10:30 HORES A LA CRIVILLERA

Els dos primers tallers estan complerts, es programaran més tallers de formació al llarg de l’any amb dates encara per determinar a mesura que es vagin omplint inscripcions.

        

                                                                                                     

 

Darrera actualització: 6.10.2020 | 16:52