Prohibit fer foc i treballs forestals sense autorització

Dilluns, 18 de març de 2024

Del 15 de març al 15 d'octubre, queden prohibides les activitats amb risc d'incendi forestal i els treballs forestals sense autorització.

En aquest mateix període, resta totalment prohibit en els terrenys (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta (fet que afecta a tot el municipi):

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors, moles o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Tanmateix, l'ordenança reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis forestals prohibeix tota classe de crema en zona urbana durant tot l’any.

A més, Olivella està declarat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal. És per això, que en època de màxim risc d’incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals (ni la utilització de bufadors, moles o similars), tret de que es disposi d’autorització excepcional emesa pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot establir mesures de caràcter extraordinàries ( o en cas d’activació del Pla Alfa nivell 3) i les autoritzacions excepcionals de treballs forestals que generin restes vegetals quedaran suspeses, així com l’ús de barbacoes o altres activitats amb risc d’incendi que hagin estat expressament autoritzades.

Més informació i sol·licitud de permisos en aquest enllaç.

Darrera actualització: 22.03.2024 | 14:05