Ple ordinari de gener de 2021

Dimarts, 26 de gener de 2021 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc:              A distància

Dia:               26/01/2021

Hora:             19:00

Caràcter:        Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta del ple anterior.

 1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del ple ordinari anterior de 15 de desembre de 2020.

 1.2. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple extraordinari de 20 de gener de 2021.

2. Control dels òrgans de la Corporació

 2.1. Informacions d'alcaldia.

 2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta..

 2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple..

 3. Dictàmens

 3.1. Adjudicació del contracte de serveis de neteja viària del terme municipal d'Olivella.  Núm. Expedient: 1403-1097/2020.

4. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 26.01.2021 | 08:42