Ple ordinari 29 de març de 2022

Dimarts, 29 de març de 2022 de 19:00 a 22:00

Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran
Dia: 29/03/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari de 25 de gener de 2022.

1.2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari de 8 de març de 2022.

2. Control dels òrgans de la Corporació

2.1. Informacions d'alcaldia.

2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.

2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple. 

2.4. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. DE-000033-2022 de modificacio del nomenament dels regidors/es delegats/des del govern municipal 2022. Núm. Expedient: 1021-0365/2022.

2.5. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. DEC-000034-2022 de modificació del nomenament dels tinents d’alcaldia. Núm. Expedient: 1021- 0363/2022.

3. Dictàmens

3.1. Modificacions d’ordenances en matèria sancionadora municipal, aprovació inicial. Núm. Expedient: 1217-0361/2022.

3.2. Aprovació inicial del projecte d’obres municipal ordinària de construcció d’una pista poliesportiva al sector de la Plana Novella d’Olivella. Núm. Expedient: 2388-0211/2021.

3.3. Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l'edifici municipal de la Crivellera, aprovació inicial. Núm. Expedient: 2240-0312/2021.

3.4. Ordenació de la llista de carrers, nomenclàtor i numeracions al nucli del casc antic d’Olivella, aprovació inicial. Núm. Expedient: 2317-1481/2020.

3.5. Modificació de crèdit 1/2022 en la modalitat de transferència de crèdit. Núm. Expedient: 1627-0549/2022.

4. Mocions

4.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, a la qual s’hi adhereixen tots els grups ERC, JxO, IxO i C’S, sobre l’establiment d’un calendari per a l’inici de les obres de l'Institut-Escola El Morsell. Núm. Expedient: 1029- 0609/2022.

5. Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.03.2022 | 17:27