Ple ordinari 27 de febrer 2024

Dimarts, 27 de febrer de 2024 de 19:00 a 21:30

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple de 19 de desembre de 2023.

2. Dictàmens

2.1. Presa de possessió del regidor electe, el senyor Raúl Romero García. Núm. Expedient: 1019-0247/2024.

2.2. Modificació nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple. Núm. Expedient: 1020 1242/2023.

2.3. Increment retributiu addicional per l'any 2023 del personal al servei de la corporació. Núm. Expedient: 1561-0390/2024.

2.4. Reconeixement extrajudicial de crèdit. Núm. Expedient: 1657 0290/2024.

2.5. Tercera addenda del conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú per a la gestió Servei del Medi Natural i Litoral del Garraf. Núm. Expedient: 1374-0213/2024.

2.6. Modificació 02/2024 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinàri. Núm. Expedient: 1627-0373/2024.

3. Control dels òrgans de la Corporació

3.1. Informacions d'alcaldia.

3.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.

3.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3.4. Donar compte del decret de l’alcaldia DEC-000012-2024 de la modificació de la composició de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olivella i delegació de competències de l’Alcaldia. Núm. Expedient: 1014-1224/2023.

3.5. Donar compte del decret de l’alcaldia DEC-000015-2024 de modificació nomenament dels tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient: 1021-1222/2023. 

3.6. Donar compte del Decret de l’alcaldia DEC-000484-2023 de 14 de desembre de 2023, per a recuperar a favor de l’alcaldia de les competències delegades a favor del Senyor Manuel Márquez Poncela. Núm. Expedient: 1021 1223/2023.

3.7. Donar compte execució trimestral. Núm. Expedient: 1754-1929/2023.

4. Precs i preguntes 

Darrera actualització: 23.02.2024 | 11:37