Ple ordinari 25 d'octubre 2022

Dimarts, 25 d’octubre de 2022 de 19:30 a 21:30

Lloc: Casal de la gent gran
Dia: 25/10/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple de 26 de juliol de 2022.
2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3. Dictàmens
3.1. Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament d'Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes any 2022. Núm. Expedient: 1374-2246/2021.
3.2. Ratificació de la cessió de terrenys municipals a la Generalitat per a l'ampliació de l'edifici de l'Institut-Escola el Morsell. Núm. Expedient: 2391-1089/2022.
3.3. Modificació de crèdit número 09/2022, en la modalitat de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdit.. Núm. Expedient: 1627-1649/2022.

4. Mocions
4.1. Donar compte de la proposta d’acord del Consell General del Poder Judicial per la qual es desestima la creació de jutjats especials per a delictes d’ocupacions il·legals d’habitatges. Núm. Expedient: 1029-0987/2022.
4.2. Moció dels grups ERC Olivella, PSC Olivella, Independents per Olivella i Ciutadans Olivella, en defensa de les dones iranianes. Núm. Expedient: 1029-1792/2022.

5. Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.10.2022 | 12:17