Ple ordinari - 25 de maig del 2021

Dimarts, 25 de maig de 2021 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc: A distància
Dia: 25/05/2021
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Es podrà seguir en directe la retransmissió de la sessió plenària a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament.


Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovacio, si escau, de l'acta del Ple ordinari de 30 de març de 2021.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta..
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3. Dictàmens
3.1. Adhesió al contracte 2019.03.D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). Núm. Expedient: 1424-0812/2021.
3.2. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella per a la prestació del servei de lectura mitjançant un bibliobús. Núm. Expedient: 1374-1429/2020.
3.3. Dies festius locals per a l’any 2022. Núm. Expedient: 1492-0786/2021.
3.4. Compte general de l'any 2019. Núm. Expedient: 1640-0409/2021.
3.5. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels habitatges d’ús turístic d’Olivella. Núm. Expedient: 1217-0523/2021.
3.6. Donar compte de la Memòria del curs 2020-2021 del programa Xarxa d'acompanyament al municipi (XAM).
3.7. Donar compte de la memòria d'activitats dutes a terme per la Creu Roja l'any 2020.
3.8. Donar compte de l'adhesió al manifest de Declaració del dia d'Europa.

4. Precs i preguntes
 

Darrera actualització: 21.05.2021 | 10:57