Ple ordinari 26 juliol 2022

Dimarts, 26 de juliol de 2022 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc: Casal municipal de la gent gran
Dia: 26/07/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària


Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple de 31 de maig de 2022.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta..
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3. Dictàmens
3.1. Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient:1227-1270/2022.
3.2. Conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient: 1374-1224/2022.
3.3. Adhesió al Manifest Garraf comarca cuidadora. Núm. Expedient:1227-1285/2022.
3.4. Tarifes del servei d’auto-taxi d’Olivella. Núm. Expedient: 2367-1284/2022.
3.5. Reconeixement previ de compatibilitat d’activitats privades a un vigilant municipal, funcionari interí de l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient: 1482-1054/2022.
3.6. Esmenes dels errors materials detectats en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olivella. Núm. Expedient: 2255-0786/2018.

4. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 22.07.2022 | 09:20