Accés directe als continguts

Olivella, municipi del Garraf

Data oficial:28/03/2017

Imatge de les campanes de l'església
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Eleccions Municipals 2015

Eleccions Municipals 2015

1. CALENDARI ELECTORAL

2. QUI POT VOTAR?

3. CONSULTA I RECLAMACIÓ AL CENS

4. LOCALS ELECTORALS

5. VOT PER CORREU

6. MESES ELECTORALS

7. RESULTATS

eleccions
eleccions

1. CALENDARI ELECTORAL

Dates més rellevants del procés electoral que es celebrar el 24 de maig de 2015

Convocatòria

- Reial decret: 30 d’abril

- Publicació al BOE: 31 d’abril

 

Formació de les Meses Electorals

- Ple del sorteig entre el 25 i el 29 d’abril a la Sala de Plens de La Crivellera

- Notificació de les designacions (titulars i suplents) i lliurament del Manual als membre de la mesa: del 25 d’abril al 2 de maig.

- Al.legacions d’excusa dels designats presencialment a la Junta Electoral de Zona (Ronda Ibèrica, 175 primera planta de Vilanova i la Geltrú): 10 dies de la recepció de la notificació.

- Resolució de les al.legacions: del 26 d’abril al 15 de maig.

- Comunicació d’impossibilitat sobrevinguda: del 17 al 24 de maig.

 

Vot per correu residents a Espanya

- Sol.licitud a les oficines de correus: del 31 de març al 14 de maig

- Tramesa de la documentació per votar de l’Oficina del Cens Electoral: del 4 al 17 de maig

- Remissió del vot: del 4 al 20 de maig

 

Candidatures

- Publicació de les candidatures proclamades: 28 d’abril

Sessions, locals i meses

- Exposició de la relació definitiva: del 14 al 23 de maig

Campanya electoral

- Període: del 8 al 22 de maig

- Publicació dels llocs públics gratuïts per actes de campanya: de l’1 al 15 d’abril

- Prohibició publicació d’actes d’inauguració obres, serveis, projectes o al·lusió assoliments: del 2 d’abril al 25 de maig

- Jornada de reflexió: 23 de maig

 

Jornada de votació

- Des de les 9 fins a les 20 hores del 24 de maig

2. QUI POT VOTAR?

Espanyols residents a l’estat

Amb caràcter general poden votar tots els espanyols empadronats a l’estat amb 18 anys d’edat el dia dels comicis (24 de maig de 2015)

A més, per poder votar és requisit estar inclòs en les llistes del cens electoral, que per aquest procés es correspon amb les inscripcions al Padró d’Habitants de l’Ajuntament a 30 de desembre de 2014.

Els electors espanyols residents i censats a l’estranger NO poden votar en les eleccions municipals.

Nacionals de països de la Unió Europea residents a Espanya

Cal que empleneu una declaració formal de manifestació de voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya en les eleccions municipals.

La manifestació es pot presentar a l’Ajuntament en qualsevol moment, si bé perquè tingui efecte en les eleccions municipals 2015 s’havia de fer fins al 30 de desembre de 2014.

Nacionals de països amb acord de reciprocitat de dret de sufragi

S’havia de sol.licitar a l’Ajuntament  l’inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals, des de l’1 de desembre de 2014 i fins al 15 de gener de 2015 i complir amb les altres condicions establertes.

Els països amb Acords en vigor actualment són Bolivia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda,  Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago i Xile.

Per facilitar les inscripcions dels nacionals de la UE i amb acord de reciprocitat, l’Oficina del Cens Electoral ha enviat una comunicació personalitzada.

3. CONSULTA I RECLAMACIÓ AL CENS:                         DEL 6 AL 13 D’ABRIL

Es podrà consultar i fer reclamacions censals del 6 al 13 d’abril

El cens electoral conté els moviments comunicats al padró d’habitants fins al 30 de desembre dels electors nacionals, ciutadans de la UE i de països amb acord de reciprocitat residents a l’estat, amb majoria d’edat en la jornada electoral.

Les llistes del cens a les Eleccions Municipals es poden consultar en el termini de 8 dies naturals,  a partir del 6 d’abril i fins al 13 d’abril de 2015.

Durant  l’esmentat període qualsevol persona també pot formular reclamació de les seves dades al cens electoral, davant la Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral o directament a l’Ajuntament

 CONSULTA I RECLAMACIÓ AL CENS ELECTORAL:

LLOC

DIES

HORARI

AJUNTAMENT D'OLIVELLA                        Plaça Major s/n                               08818 OLIVELLA

el  7,8,9,10   i 13 d'abril de 2015

de 9:15 h a 14:15 h de dilluns a divendres                                                                          i de 17:00 a 19:30 h els dimarts   

 

La reclamació al cens l’ha de fer el mateix elector/a. S’estimaran les reclamacions per correcció de dades, alta per omissió al cens, baixa per defunció o inclusió indeguda i canvi de domicili. Les reclamacions presentades a partir del 14 d’abril es desestimaran per aquest procés electoral i es tramitaran per a futures eleccions.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina del Cens Electoral al telèfon 901 101 900 (dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i el dia 13 d’abril també de 16 a 18 h.)

4. LOCALS ELECTORALS

DISTRICTE

SECCIÓ

SUB

MESA

LOCAL ELECTORAL

DIRECCIÓ LOCAL   ELECTORAL

01

001

 

U

LOCAL SOCIAL   MUNICIPAL EL GANXO

AV. SARDANA S/N

01

002

01

A

CEIP D'OLIVELLA

AV. MAS MILÀ S/N

01

002

02

B

LOCAL SOCIAL   MUNICIPAL LA SALA

 MAJOR 14

5. VOT PER CORREU A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Els electors residents a l’estat que estiguin interessats en emetre el vot per correu podran sol.licitar-ho des del 31 de març  fins al 14 de maig de 2015.

S’ha de fer personalment a les oficines de Correus, amb l’exhibició de l’original del document acreditatiu d’identitat i omplint els formularis disponibles a tal efectes.

En la petició caldrà demanar un certificat d’inscripció al cens electoral que emet la Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral (OCE). L’OCE ha de remetre a l’elector per correu certificat, entre el 4 i 17 de maig, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot i un cop rebuda els electors hauran d’enviar el seu vot a la taula electoral, per correu certificat, no més tard del 20 de maig.

En cas de malaltia o incapacitat es pot sol.licitar per mitjà de persona autoritzada notarialment.

Tots aquells electors que sol.licitin el vot per correu no podran votar personalment a la mesa electoral el 24 de maig, dia de la celebració de les eleccions municipals.

 

Per més informació:

 

6. MESES ELECTORALS

És element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.

Quina és la composició d’una mesa electoral?

L’Ajuntament d’Olivella escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec per sorteig públic a través d’un programa aleatori.

Els elegits reben una notificació,  amb un manual d’instruccions.

És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa. Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8 h de la jornada electoral.

Quin és el procediment per al·legar i dispensar l’assistència?

Els impediment i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central. (veure document relacionat)

Només poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, Ronda Ibérica, 175 primera planta.

El termini per al.legar excuses davant la Junta Electoral de Zona és de 7 dies des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és de 5 dies des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altres membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

Quan i amb qui es constitueix la mesa electoral?

A les 8 hores del dia de la votació s’ha de reunir, en la mesa assignada del local electoral 9 persones per mesa:

- 1 president/a.

- 2 vocals

- 2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius

 

Una vegada constituïda la mesa, què fan els suplents?

Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membre de la mesa, una vegada constituïda, poden abandonar el local electoral.

 

 

Darrera actualització d’aquest contingut: 14/04/2015 a les 09:59h
Olivella, municipi del Garraf

Ajuntament d'Olivella

Plaça Major, s/n. - 08818 Olivella (Garraf)

Telèfon: 938 968 000 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P0814700A

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona