caenfrdees

Tràmits

T-058-HIS Sol.licitud de la utilització privada d’una bústia per correspondència particular a la Urbanització Plana Novella

DESCRIPCIÓ

Mitjançant aquest tràmit qualsevol veí de la Urbanització Plana Novella pot sol.licitar la utilització privativa d’una bústia de titularitat municipal per al dipòsit i recollida de la correspondència particular, ubicades en els mòduls repartits per la urbanització Plana Novella.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

Els propietaris o residents d’habitatges situats a la urbanització Plana Novella.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància específica sol·licitud/renúncia bústies Plana Novella”

Més informació
Únicament se cedirà l’ús d’una bústia per habitatge.

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu:
Ordenança Fiscal número 28 Reguladora de la Taxa per la cessió d’ús privatiu de bústia en terrenys de domini públic

Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

LEGISLACIÓ

CATÀLEG DE TRÀMITS
- Reglament regulador de les normes d’utilització privativa de bústies per al dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic (BOP 17-02-2015 ; DOGC 27-02-2015)
- Ordenança Fiscal número 28. Reguladora de la Taxa per la cessió d’ús privatiu de bústia en terrenys de domini públic

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

No opera

Log in